Adatvédelmi elveink
A KomolyPortál kijelenti, hogy a szolgáltatásain keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és tiszteletben tartja a felhasználó (Szabályzat, 0.6) bizalmas információit: a tudomására jutó, a felhasználóra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel. A KomolyPortál a felhasználóra vonatkozó egyedi adatokat harmadik fél számára nem adja ki.

Az adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.