Szabályzat
KomolyPortál

(http://komolyportal.ml)


Szabályzat és használati feltételek0. Deklarációk

0.1 A http://komolyportal.ml internetes címen elérhető oldalra, a „KomolyPortál”-ra továbbiakban egységesen „a Portál”-ként hivatkozunk.

0.2 A Portál egy független magánoldal.

0.3 A független fogalmat mindig pártoktól, szerveződésektől, egyesületekről, gazdasági csoportoktól (etc.) független értelemben használjuk.

0.4 Felhasználónak minősül az a személy, aki a http://komolyportal.ml címen elérhető oldalt kiszolgáló informatikai rendszerrel (a továbbiakban „Rendszer”) közvetlenül vagy közvetve bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez. Az adatforgalom megkezdésével kijelenti, hogy a jelen dokumentumban foglaltakat elfogadja és betartja.

0.5 Regisztrált felhasználónak minősül állampolgárságától és földrajzi tartózkodási helyétől függetlenül az a természetes személy, illetve bármely állam saját törvényei vagy a nemzetközi jog által elismert módon jegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek képviseleti joggal rendelkező tagja, munkatársa, megbízottja, aki a regisztrációs folyamatot sikeresen befejezte.

0.6 A 0.4 és a 0.5 pontban definiált felhasználói típusokra a későbbiekben egységesen „felhasználó”-ként hivatkozunk.

0.7 A Portálon a felhasználók által publikált hozzászólások semmilyen formában sem képviselik a Portál üzemeltetőinek és szerkesztőinek a véleményét, álláspontját (etc.).

0.8 A Portál üzemeltetői saját belátásuk és érdekeik szerint szabadon rendelkeznek a felhasználók által azon publikált hozzászólásokkal, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos, műszaki, irodalmi, vizuális, hang- és szoftveralkotások tárolását vagy törlését is. A hozzászólás publikálásával a felhasználó lemond az az feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

0.9 Jelen dokumentum ismeretének hiánya nem mentesíti a felhasználót az esetleges következmények alól, ha megsértette az abban foglaltakat.

0.10 Jelen dokumentum bármikor megváltozhat. Azzal, hogy a megváltoztatása után valamely felhasználó továbbra is használja a Portált, ráutaló magatartásával kijelenti, hogy a megváltozott dokumentumban foglaltakat elfogadja és betartja.


1. Információk

1.1 A Portál magánszemélyek független kezdeményezésére jött létre, akik önállóan gondoskodnak annak fenntartásáról és üzemeltetéséről.

1.2 A „KomolyPortál” egy független, internetes felületen működő, elsősorban magánszemélyek számára fenntartott fórum.

1.3 A Portál célja

1.3.1 ...hogy a kultúra és a művészet - elsősorban a komolyzene - kiválóságai (mind alkotó, mind alkotás, mind előadó tekintetében) kapcsán a felhasználóknak önkifejezési lehetőséget adjon;

1.3.2 ...hogy iránytű legyen a kultúra és a művészet, az értékek tiszteletében és szeretetében;

1.3.3 ...hogy független, kulturált, konstruktív közösséget teremtsen;

1.3.4 ...hogy gyűjtő-, találkozási- illetve ütköztetési helye legyen konstruktív gondolatoknak;

1.3.5 ...hogy lehetőséget biztosítson felhasználói számára egyéb, nem kulturális vagy művészeti témában is az önkifejezésre, véleménynyilvánításra egy olyan közösségben, ahol a tagok közös alapértékekkel rendelkeznek, melyek a kultúra és a művészet, az értékek és embertársaink tiszteletében és szeretetében mutatkozik meg;

1.3.6 ...hogy a megelőző pontoknak megfelelő internetes felületet rendezett és áttekinthető formában biztosítsa felhasználói számára.

2. Alapelvek

2.1 A Portálon a véleménynyilvánítás szabad és titkos. Elkötelezettek vagyunk felhasználóink védelmében. A „KomolyPortál” szerkesztősége a Portálra regisztráló felhasználókról harmadik felek számára nem ad ki adatokat.

2.2 A Portálra bárki, politikai-, vallási-, és egyéb meggyőződésétől függetlenül szabadon regisztrálhat. A regisztráció, és a Portál minden szolgáltatása ingyenes.

2.3 A felhasználók politikai-, vallási-, és minden egyéb természetű szabad meggyőződése alanyi joga és magánügye.

2.4 A Portál összes felhasználója egyenlő jogokkal bír.


3. Általános rendelkezések

3.1 A Portál üzemeltetői és szerkesztői nem vállalnak felelősséget annak fórumaiban a felhasználók által publikált hozzászólások tartalmáért. Az egyértelműen valótlant állító, illetve jog- és törvénysértő bejegyzéseket - amennyiben tudomást szerez azokról - azonnal eltávolítja. Súlyosabb esetben rendőrségi feljelentést tesz.

3.2 A Portál mindenkinek lehetőséget biztosít a szabad véleménynyilvánításra mindaddig, amíg az nem ütközik jelen dokumentum szabályaival, rendelkezéseivel, illetve nem sért általános normákat.

3.3 A jelen dokumentumban olvasható szabályok és rendelkezések betartását a moderátorok felügyelik. Az azokat sértő hozzászólásokat eltávolítják, valamint a szabályokat megszegő felhasználókat figyelmeztetik. Eredménytelen (legfeljebb két alkalom) figyelmeztetés után az adott felhasználót kizárják. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a kizárást követően az adott felhasználó összes korábbi hozzászólását, illetve az általa indított témákat törlik. A moderátorok tevékenysége egyúttal a fórum könnyebb és kellemesebb használatára, arculatának rendezettségére és a kulturált beszélgetés körülményeinek fenntartására is irányul. A moderátorok a jelen dokumentumban foglaltaknak megfelelően végzik munkájukat, fórumbeli véleményük azonban nem feltétlenül tükrözi a Portál és annak szerkesztőinek véleményét, álláspontját (etc.).

3.3.1 A moderátorok abban az esetben is élhetnek moderációs lehetőségükkel, ha az jelen dokumentumban kifejezetten nem tiltott, de annak szellemiségével ellentétes hozzászólással vagy szándékkal találkoznak. Szintén lehetőségük van a téma függvényében megengedőbben vagy szigorúbban értelmezni a szabályokat, ami azonban nem jelenti a felhasználók közti megkülönböztetést.

3.3.2 A moderátoroknak nem feladata a hozzászólás-ismétléseket törölni, ám, ha azok feltűnően zavarják a társalgást, eltávolítják azokat.

3.4 A Portál üzemeltetői felhívják minden felhasználó figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegelje, milyen tartalommal, és milyen formában teszi közzé hozzászólásait. A mérlegelés során vegye figyelembe, hogy a fórumokat archiválja a Rendszer, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy felhasználó akár összes hozzászólása.

3.5 Szabályok

3.5.1 A hozzászólásokban tilos mások személyiségi jogait sérteni; törvény- vagy jogsértő tartalmakat elhelyezni; etnikai, faji vagy vallási kisebbséget sértő bejegyzést írni.

3.5.2 Tilos alpári vagy fenyegető hozzászólást írni; olyan szövegeket közzétenni, amelyek feltűnően és szándékosan akadályozzák a kulturált társalgást.

3.5.3 Tilos a jó ízlést durván sértő hozzászólást írni; nemzeteket, nemzeti jelképeket gyalázó, kegyeletsértésre és gyűlöletkeltésre alkalmas, illetve termékeket vagy szolgáltatásokat reklámozó bejegyzést írni.

3.5.4 A Portál szerkesztésével, a moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó hozzászólásokat a Portálnak címezve témában kell publikálni. Minden egyéb témában ilyen tartalmú hozzászólást írni tilos.

3.5.4.1 A moderálással kapcsolatos észrevételeket, kifogásokat szükség esetén a megfelelő moderátorral lehet megvitatni a részére írt privát üzenet, illetve e-mail formájában.

3.5.5 Tilos eltávolított hozzászólást vagy témát visszamásolni, újból megnyitni.


4. Moderáció

4.1 Általános rendelkezések

4.1.1 A moderátorok távolítják el azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik jelen dokumentum pontjainak valamelyikét, továbbá az azokban foglaltak súlyos, vagy figyelmeztetés ellenére ismétlődő megszegését követően a felhasználó regisztrációját felfüggesztik vagy megszüntetik.

4.1.1.1 A moderációs eljárás során keletkező közleményeket a moderátorok a Moderáció topikban közlik.

4.1.2 A moderáció alapvető feladata az, hogy biztosítsa a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlésre kerülnek azok a hozzászólások, amelyek

4.1.2.1 ...akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát;
4.1.2.2 ...az üzemeltetők rendszerének vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják;
4.1.2.3 ...tartalma jogszabályt vagy jelen dokumentumban foglalt pontot sért.

4.1.3 A moderátoroknak a moderációs eljárás során nem feladatuk az egyes hozzászólásokat utólag úgy szerkeszteni, illetve részlegesen úgy törölni, hogy az ne sértse a jelen dokumentumban foglaltakat. Amennyiben ilyen hozzászólással találkoznak, vagy a bejegyzés nyomát meghagyva, annak szövegét „[ moderálva ]” szóval helyettesítik, vagy nyomtalanul törlik.

4.1.4 A folyamatosság és az olvashatóság megőrzése érdekében a jelen dokumentumban foglaltakba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt az azokra (sorszámmal, tartalmának részleges, vagy teljes idézésével (etc.)) hivatkozó hozzászólások is törlésre kerülnek.

4.1.5 A moderátorok általában kevesen vannak, és egyikük sem láthat minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen dokumentum valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt a Portálnak címezve témában az inkriminált hozzászólás pontos azonosításával (fórum címe, téma címe és a hozzászólás sorszáma).

4.2 Hozzászólások törlése

A moderátorok indoklás nélkül törölhetnek hozzászólást (beleértve az arra bármilyen formában hivatkozó egyéb hozzászólásokat is), törölhetnek témát, vagy módosíthatják a téma címét.

Törlésre kerül az a hozzászólás, amely

4.2.1 ...jogsértő, azaz közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz;

4.2.2 ...bármely felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás (etc.)) tartalmazza. Kivételt képeznek azon esetek, amikor a Portálon az érintett felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán;

4.2.3 ...a jó ízlést sértő képeket tartalmaz, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, trágár, illetve agresszív, fenyegető hangnemű, bármely embercsoport tagjának az emberi méltóságát sért(het)i, illetve bármely világnézeti, etnikai, vallási meggyőződést sért(het)i, vagy ilyen témájú weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Azt, hogy egy hozzászólás trágár, agresszív, fenyegető vagy sértő-e, a moderátorok döntik el az adott fórum, illetve a téma jellegétől függően. A közönséges vagy durva stílusrétegbe tartozó kifejezések használata ráutaló írásjelek használatával sem megengedett. Írásművekből, előadásokból nem öncélúan idézett trágár szavak nem moderálandók (ha annak tartalma és szellemisége nem ellentétes jelen dokumentummal), de ezekben az esetekben az idézőjel használata, és a forrás megjelölése kötelező;

4.2.4 ...közvetlenül vagy bújtatva céget, szolgáltatást reklámoz, piramisjátékokba vagy más pénzszerzési formákba való szervezésre irányul. Reklámozni és népszerűsíteni a Portálon kizárólag nonprofit, üzleti tevékenységet nem folytató, elsősorban művészeti, vagy ahhoz kapcsolódó weboldalakat, szervezeteket és tevékenységet lehet;

4.2.5 ...egyes felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmaz. Amennyiben egy felhasználó közszereplő, vagy saját nevét használja azonosítóként: vele szemben a véleménynyilvánítás szabadsága tágabban értelmezhető. Egyes felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető téma, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy felhasználó sérelmezi a róla nyitott témát, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen dokumentumba;

4.2.6 ...témaromboló; A témarombolás lehet technikai és tartalmi jellegű.

4.2.6.1 Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB, >500px szélesség), összetett formátumú hosszú szövegek vágólapról történő bemásolása, a témák letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító hivatkozások, képek, videók, elrontott bb-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások beillesztése, és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a téma méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. A Portál témái eredendően egyszerű szövegek megjelenítésére szolgáló médium, ami hangzó, képes, illetve multimédiás tartalmak megjelenítését nem teszi lehetővé.

4.2.6.2 Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témaidegen hozzászólások.

4.2.6.2.1 Hosszú (általában témaidegen) idézeteket tartalmazó hozzászólások, melyek alkalmasak a téma ún. elfedésére.

4.2.6.3 Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy hozzászólás meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több témában, összesen kettőnél több alkalommal helyezi el.

4.2.6.4 Törölt hozzászólás részbeni vagy teljes visszamásolása.

4.2.6.5 Törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

4.2.7 ...a Portál szerkesztésével, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozik a kifejezetten e célt szolgáló témán (Portálnak címezve) kívül.

4.3 Hozzászólás áthelyezés, témaösszevonás, témalezárás

4.3.1 A moderátorok azokat a hozzászólásokat, amelyeket véleményük szerint nem a téma címének és/vagy leírásának megfelelő témába küldtek be, áthelyezik a tematikailag megfelelő helyre. Az áthelyezett hozzászólás(ok)ról a moderátor lehetőség szerint az eredeti témában figyelmeztetést helyez el. A moderátorok saját belátásuk alapján, illetve az esetlegesen beérkező felhasználói kérésre kezdeményezhetik a nem a megfelelő fórumban indított témák megfelelő fórumba történő áthelyezését. Ha valaki a kívánt fórumban megjelenő témalistában nem találja az általa indított témát, célszerű a keresőt használnia, mert a témák nem megfelelő helyen történő nyitása mindennapos, és nem lehetséges valamennyi áthelyezésről külön közleményt adni.

4.3.2 A hasonló tartalommal vagy témára indított beszélgetéseket a moderátorok összevonják. Az érintett témá(ka)t az előbb indítottba illesztik be.

4.3.3 A nyitó hozzászólásban megadott témától folyamatosan eltérő, és a jelen dokumentum egyéb pontjait sértő hozzászólásokat tartalmazó témákat a moderátorok lezárhatják, vagyis ezekben további hozzászólások beküldésére nincs mód.

4.4 Felhasználó kitiltása, törlése

4.4.1 A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A kitiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A kitiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

4.4.2 Olyan felhasználónév használata, amely köthető egy ideiglenes vagy végleges tiltás alatt lévő másik felhasználónévhez, ugyancsak a szóban forgó felhasználónév azonnali, végleges kitiltását vonhatja maga után.

4.4.3 A felhasználó törlésre kerülhet, ha a regisztráció során megadott e-mail címre, illetve a belső postafiókjába küldött moderátori levélre nem érkezik válasz, vagy a reagálás más címtulajdonostól érkezik.


4.4.5 Adatvédelem

4.4.5.1 A Portál üzemeltetői – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőlük telhetőt megtesznek a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

4.4.5.2 Minden felhasználó minimum 3 és legfeljebb 17 karakter hosszúságú felhasználónevet választhat magának, kivéve, ha az

4.4.5.2.1 ...védett név, elnevezés;
4.4.5.2.2 ...kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve;
4.4.5.2.3 ...más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés;
4.4.5.2.4 ...obszcén vagy trágár kifejezés;
4.4.5.2.5 ...rasszista, mások lelkiismereti, vallási, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
4.4.5.2.6 ...burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés;
4.4.5.2.7 ...a Portálon már létező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

4.4.5.3 Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a 4.4.5.2.7 pontba. Ezen felhasználók kötelesek lehetővé tenni a Portál üzemeltetőinek kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a felhasználónév használatára való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a Portál üzemeltetői felfüggeszthetik az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. 72 óra elteltével amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a felhasználónév használati jogosultságát, azonosítóját a Portál üzemeltetői törlik.

4.4.5.3.1 Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető jelzést (toldalékot, jelet, kihagyást stb.) használni azonosítójában.
4.4.5.3.1.1 Különösen méltányolható egyéni vagy közérdeket jelentő esetekben a Portál üzemeltetői felkérhetik azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére az ebben érintett felhasználót.

4.4.5.3.1.2 Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Portál üzemeltetői jogosultak

4.4.5.3.1.2.1 ...minden érintett közlési lehetőségeit felfüggeszteni;
4.4.5.3.1.2.2 ...egy- vagy több érintett azonosítóját átnevezni közlési lehetőségeik fenntartása mellett;
4.4.5.3.1.2.3 ...minden érintett azonosítóját törölni.

4.4.5.4 Amennyiben egy felhasználó akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé a Portálon, tudomásul veszi, hogy az bárki által ellenőrizhető, tárolható, felhasználható, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Portál üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.